PRESSEMELDING / PRESS RELEASE

Please note: for our English reading audience, the enclosed Annual Report is in English

Årsregnskaper 2015 for A/S Uglands Rederi

Resultatet for 2015 er preget av utfordrende markeder innen bulk – og offshore. Selv om rederiet er diversifisert og opererer i flere segmenter, har nedgangen i disse to markedene påført rederiet et betydelig regnskapsmessig tap grunnet nedskrivninger av bulk – og PSV-skipene. Nedskrivningene skyldes verdifall for skipene, og vil ved en oppgang i markedsverdiene kunne reverseres. Tross store nedskrivninger på totalt NOK 217 mill., utover ordinære avskrivninger på NOK 165 mill., hadde rederiet en positiv underliggende kontantstrøm grunnet sin langsiktige strategi med lav gjeldsgrad, god kontraktsdekning og effektiv drift.

Grunnet fortsatt svake markeder i 2016 har rederiet etter dialog med verftene utsatt levering av bulknybyggene fra Japan, hvorav tre skip nå leveres i 2017. Finansieringen av disse skipene er allerede sikret.

Vi tror ikke på noen rask oppgang i markedene, men er optimistiske på lengre sikt. Med en robust balanse, solide partnere, moderne flåte og erfarne medarbeidere står vi godt rustet for å komme gjennom disse utfordrende tidene.

Hovedtallene for rederikonsernet i 2015: (tall i mill. NOK)

                                              2015          2014
Omsetning                          1 110 1      108
Driftsresultat                     (177)           68
Årsresultat                         (250)           79
Rentebærende gjeld         183             242
Egenkapital                        2 067          2 317

Se Annual Report 2015

Other news

24.05.2022 12:00
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract
/ Read more
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract
27.05.2021 18:00
Equinor declared option on PSV JUANITA term contract
/ Read more
Equinor declared option on PSV JUANITA term contract
01.10.2020 10:49
FLEET RENEWAL AND SALE OF VESSELS
During the past years a fleet renewal process has been ongoing bringing newbuilds into the fleet and selling off vessels.
/ Read more
FLEET RENEWAL AND SALE OF VESSELS
30.09.2020 09:08
COVID-19
Covid-19 pandemic influencing company activities.
/ Read more
COVID-19
25.06.2020 15:19
NAMING AND DELIVERY OF MV FERMITA
Naming seremony at Sanoyas Shipbuilding Coporation.
/ Read more
NAMING AND DELIVERY OF MV FERMITA

/ Archive
Archive