PRESSEMELDING / PRESS RELEASE

Please note: for our English reading audience, the enclosed Annual Report is in English

Årsregnskaper 2015 for A/S Uglands Rederi

Resultatet for 2015 er preget av utfordrende markeder innen bulk – og offshore. Selv om rederiet er diversifisert og opererer i flere segmenter, har nedgangen i disse to markedene påført rederiet et betydelig regnskapsmessig tap grunnet nedskrivninger av bulk – og PSV-skipene. Nedskrivningene skyldes verdifall for skipene, og vil ved en oppgang i markedsverdiene kunne reverseres. Tross store nedskrivninger på totalt NOK 217 mill., utover ordinære avskrivninger på NOK 165 mill., hadde rederiet en positiv underliggende kontantstrøm grunnet sin langsiktige strategi med lav gjeldsgrad, god kontraktsdekning og effektiv drift.

Grunnet fortsatt svake markeder i 2016 har rederiet etter dialog med verftene utsatt levering av bulknybyggene fra Japan, hvorav tre skip nå leveres i 2017. Finansieringen av disse skipene er allerede sikret.

Vi tror ikke på noen rask oppgang i markedene, men er optimistiske på lengre sikt. Med en robust balanse, solide partnere, moderne flåte og erfarne medarbeidere står vi godt rustet for å komme gjennom disse utfordrende tidene.

Hovedtallene for rederikonsernet i 2015: (tall i mill. NOK)

                                              2015          2014
Omsetning                          1 110 1      108
Driftsresultat                     (177)           68
Årsresultat                         (250)           79
Rentebærende gjeld         183             242
Egenkapital                        2 067          2 317

Se Annual Report 2015

Other news

27.05.2024 11:53
ANNUAL REPORT 2023
The Annual Report 2023 for AS Uglands Rederi has now been published.
/ Read more
ANNUAL REPORT 2023
01.06.2023 12:44
TERM CONTRACT PSV JUANITA
/ Read more
TERM CONTRACT PSV JUANITA
31.05.2023 10:47
ANNUAL REPORT 2022 NOW PUBLISHED
/ Read more
ANNUAL REPORT 2022 NOW PUBLISHED
11.05.2023 13:43
Contract in place for 2 newbuilds from Tsuneishi
/ Read more
Contract in place for 2 newbuilds from Tsuneishi
24.05.2022 12:00
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract
/ Read more
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract

/ Archive
Archive