PSV EVITA

PSV markedet har de siste årene vært og er fortsatt krevende, og især for PSV Evita som har opplevd opplag i 2017 og varsel om det samme i 2018.

Utsiktene på norsk sokkel er noe lysere for sommeren 2018 men de underliggende utfordringer med ubalansen i tilbud og etterspørsel ventes å vedvare, som resulterer i ikke bærekraftige rater.

For å sikre en positive og mer bærekraftig inntjening til selskapet har styret i Ugland Supplier AS, som eier PSV Evita, besluttet å gå inn på en kontrakt på engelsk sektor, 18 mnd fast pluss opsjoner. Dette medfører skifte av management til eksternt driftsselskap som videre vil foreta omflagging fra NOR til annet flagg, og hyring av østeuropeisk besetning. Det oppstår da en overtallighetssituasjon i Ugland Marine Management AS (UMM) som medfører at vi nå dessverre må gjennomføre en nedbemanningsprosess. Alle de berørte parter er informert. Det er fremforhandlet protokoll med tillitsvalgte om rammene rundt nedbemanningsprosessen.

Other news

24.05.2022 12:00
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract
/ Read more
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract
27.05.2021 18:00
Equinor declared option on PSV JUANITA term contract
/ Read more
Equinor declared option on PSV JUANITA term contract
01.10.2020 10:49
FLEET RENEWAL AND SALE OF VESSELS
During the past years a fleet renewal process has been ongoing bringing newbuilds into the fleet and selling off vessels.
/ Read more
FLEET RENEWAL AND SALE OF VESSELS
30.09.2020 09:08
COVID-19
Covid-19 pandemic influencing company activities.
/ Read more
COVID-19
25.06.2020 15:19
NAMING AND DELIVERY OF MV FERMITA
Naming seremony at Sanoyas Shipbuilding Coporation.
/ Read more
NAMING AND DELIVERY OF MV FERMITA

/ Archive
Archive