PSV EVITA

PSV markedet har de siste årene vært og er fortsatt krevende, og især for PSV Evita som har opplevd opplag i 2017 og varsel om det samme i 2018.

Utsiktene på norsk sokkel er noe lysere for sommeren 2018 men de underliggende utfordringer med ubalansen i tilbud og etterspørsel ventes å vedvare, som resulterer i ikke bærekraftige rater.

For å sikre en positive og mer bærekraftig inntjening til selskapet har styret i Ugland Supplier AS, som eier PSV Evita, besluttet å gå inn på en kontrakt på engelsk sektor, 18 mnd fast pluss opsjoner. Dette medfører skifte av management til eksternt driftsselskap som videre vil foreta omflagging fra NOR til annet flagg, og hyring av østeuropeisk besetning. Det oppstår da en overtallighetssituasjon i Ugland Marine Management AS (UMM) som medfører at vi nå dessverre må gjennomføre en nedbemanningsprosess. Alle de berørte parter er informert. Det er fremforhandlet protokoll med tillitsvalgte om rammene rundt nedbemanningsprosessen.

Other news

27.05.2024 11:53
ANNUAL REPORT 2023
The Annual Report 2023 for AS Uglands Rederi has now been published.
/ Read more
ANNUAL REPORT 2023
01.06.2023 12:44
TERM CONTRACT PSV JUANITA
/ Read more
TERM CONTRACT PSV JUANITA
31.05.2023 10:47
ANNUAL REPORT 2022 NOW PUBLISHED
/ Read more
ANNUAL REPORT 2022 NOW PUBLISHED
11.05.2023 13:43
Contract in place for 2 newbuilds from Tsuneishi
/ Read more
Contract in place for 2 newbuilds from Tsuneishi
24.05.2022 12:00
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract
/ Read more
Equinor declared second option on PSV JUANITA term contract

/ Archive
Archive